Huis-en gedragsregels

Huis-en gedragsregels

Voor uw en onze veiligheid heeft NCG een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen u zich aan deze regels te houden.

Omgang met elkaar

Wij behandelen de mensen met wie wij in contact komen met respect. NCG verwacht dat onze medewerkers ook met respect behandeld worden. Er wordt niet geschreeuwd, gescholden, beledigd of gediscrimineerd. Dit geldt voor contact bij een bezoek aan een locatie van NCG, bij huisbezoeken, informatieavonden en bij telefonisch en schriftelijk contact of e-mailverkeer.

Aanwezigen tijdens een afspraak

Tijdens een afspraak worden alleen mensen toegelaten die van belang zijn voor het gesprek.

Roken

Het is verboden te roken op de locaties van NCG.

Honden

Alleen hulphonden worden toegelaten in een NCG-locatie. Bij een huisbezoek kunnen wij u vragen uw hond ergens anders te laten.

Drank- en drugsgebruik

Bezoekers onder invloed van drank of drugs worden geweigerd.

Privésituatie

U respecteert de privésituatie van de medewerkers van NCG.

Geluids- en/of beeldopnames maken

Misschien wilt u geluids- en/of beeldopnames maken van een gesprek met een NCG-medewerker. Bijvoorbeeld om een gesprek nog eens rustig terug te luisteren. Dat begrijpen we. Bedenk wel dat voor het maken van geluids- en/of beeldopnames de volgende wet- en regelgeving geldt. 

Geluidsopnames

Wanneer u zelf aan het gesprek deelneemt, mag u een geluidsopname maken. Daarvoor gelden de volgende spelregels.
 

  • Geef voorafgaand aan het gesprek aan, dat u het gesprek wilt opnemen.
  • Wanneer één van de deelnemers aan het gesprek om een kopie van de opname vraagt, dan zorgt u voor een kopie.
  • Vanwege de bescherming van de privacy mag er niet gesproken worden over andere personen.
  • Zonder toestemming van alle deelnemers aan het gesprek mag u de geluidsopname niet  openbaar maken.
  • Delen via bijvoorbeeld social media mag niet als u daarvoor geen toestemming heeft. U bent dan strafbaar.  
  • U mag de opname wel terugluisteren voor eigen gebruik. Ook mag u de opname delen met uw adviseur. Vanzelfsprekend bewerkt u de opname niet.
  • Tijdens een mediation-gesprek mag u geen geluidsopname maken. Ook niet voor eigen gebruik. U mag dan alleen een geluidsopname maken als alle betrokkenen daarmee instemmen.

Beeldopnames

Voor het maken van beeldopnames heeft u toestemming nodig van degene van wie u de opnames wilt maken. Heeft u geen toestemming, dan bent u strafbaar (Portretrecht). Ook heeft u toestemming nodig voor het openbaar maken van beeldopnames.

Bij overtreding van deze huisregels

  • kunt u een schriftelijke waarschuwing krijgen;
  • kan u de toegang tot NCG ontzegd worden.

Bij ernstige agressie en gewelddadig gedrag en bij strafbare feiten doen wij aangifte bij de politie. Agressie en geweld tegen medewerkers is ongewenst en accepteren wij niet.