Acuut Onveilige Situatie

Wanneer bij kleine invloeden van buitenaf, zoals harde wind of trillingen, een woning* plotseling onveilig kan worden is er sprake van een Acuut Onveilige Situatie (AOS).

Een Acuut Onveilige Situatie melden bij het IMG

Voelt u zich onveilig in uw woning? Dan kunt u dit melden bij het Instituut voor Mijnbouwschade (IMG). Op de website van het IMG kunt u lezen hoe u een AOS kunt melden. Vindt het IMG ook dat het om een acuut onveilige situatie gaat? Dan zorgt IMG er binnen 48 uur voor dat uw woning weer veilig genoeg is. Er is dan geen direct gevaar meer.

Van IMG naar NCG

Het IMG stuurt de AOS-melding door naar NCG als de woning in het werkgebied van NCG ligt. Er zijn dan twee mogelijkheden:

  1. Het adres van de AOS-melding is al onderdeel van de versterkingsopgave.
  2. Het adres van de AOS-melding is géén onderdeel van de versterkingsopgave.

IMG, NCG en de gemeente bespreken alle AOS-meldingen in het AOS-overleg. Tijdens dit overleg bespreken we wat er verder gebeurt met de AOS-melding. Voor elke gemeente binnen het aardbevingsgebied is er een apart overleg.

Adres AOS-melding is onderdeel van de versterkingsopgave

Is uw adres onderdeel van de versterkingsopgave? Dan is er ook een planning voor uw adres. Omdat het IMG ervoor gezorgd heeft dat er voor uw woning geen direct gevaar meer is, onderzoeken we of we onze planning moeten aanpassen of niet. Is uw woning veilig genoeg om de planning te blijven volgen? Dan verandert er niets.  

Is er een goede reden om de planning aan te passen? Dan kijken we hoe en hoeveel we de versterking moeten versnellen.

Adres AOS-melding is géén onderdeel van de versterkingsopgave

Mogelijk ligt uw adres wel in het werkgebied van NCG, maar is het geen onderdeel van de versterkingsopgave. U kunt dan laten onderzoeken of uw woning (adres) moet worden opgenomen in de versterkingsopgave. Wij bespreken met u of u een Opname op verzoek wilt aanvragen en begeleiden u daarbij. Als uw adres wordt opgenomen in de versterkingsopgave, dan nemen we uw adres op in onze planning.

Wilt u niet dat NCG uw adres opneemt in de versterkingsopgave? Dan overleggen IMG en uw gemeente samen met u welke mogelijkheden er zijn om ervoor te zorgen dat uw woning veilig blijft.

Meer snelheid nodig
Heel soms komt het voor dat de Opname op Verzoek-route te lang duurt. Bijvoorbeeld als u niet in de woning kunt wonen of als u het gebouw niet kunt gebruiken. Er kan dan niet langer gewacht worden. In dat geval versnellen we het versterkingstraject.

* Is uw gebouw geen woning, maar bijvoorbeeld een bedrijfspand, school of zorggebouw? Dan kunt u overal waar woning staat gebouw lezen.

Laatste update: 19-09-22