Arbiter Bodembeweging

De Arbiter Bodembeweging heeft vanaf 2 mei 2016 tot 1 juli 2020 geschillen behandeld in de zogenaamde ‘oude schadezaken’. Dit zijn de schadezaken die konden worden aangemeld bij het CVW tot 31 maart 2017.

Beoordeling ter plaatse

Werd na de eerste inspectie en de contra-expertise geen overeenstemming bereikt over het herstel van de schade, dan kon de Arbiter Bodembeweging worden ingeschakeld. De arbiter beoordeelde de zaak ter plaatse en deed een uitspraak waar CVW en NAM zich in beginsel aan verbonden. Was de eigenaar na taxatie, contraexpertise en oordeel van de arbiter het niet eens met het eindoordeel dan kon de zaak door de eigenaar worden voorgelegd aan de rechter.

Tussen 2016 en 2018 zijn er 2.990 zaken bij de arbiter aangemeld. In de helft van de afgeronde zaken hebben de partijen alsnog overeenstemming bereikt over de afhandeling van de schade, voordat de arbiter eraan te pas kwam. In de andere helft van de zaken is de arbiter daadwerkelijk betrokken geweest.

Arbiter Bodembeweging opgeheven

Per 1 juli 2020 is de Arbiter Bodembeweging opgehouden te bestaan. Wilt u een uitspraak in een arbitragezaak inzien, dan kunt u deze vinden op de gearchiveerde site van Arbiter Bodembeweging of hier op de site van NCG. Wilt u zoeken op de archiefsite, gebruik dan het venster links op de pagina. Ook het reglement van de Arbiter is op de archiefsite te vinden. 

NB  De archiefsite werkt niet optimaal in de webbrowser Internet Explorer, maar wel in bijvoorbeeld Google Chrome.

Laatste update: 31-12-2021