Duurzaam Herstel en de Versterking

In Groningen heeft naar schatting zo’n 1 op de 20 woningen met mijnbouwschade ook constructieve problemen. Daarbij gaat het vooral om funderingen van woningen. Deze constructieve problemen zorgen ervoor dat er steeds opnieuw schade kan ontstaan bij een aardbeving. Tot nu toe kon het IMG alleen erkende mijnbouwschade herstellen. Het voorkómen van herhaalschade door de constructie van een woning te verbeteren was niet mogelijk als de constructieproblemen niet door gaswinning zijn ontstaan. Door de inwerkingtreding van de Tijdelijke Wet Groningen gaat dit veranderen. Het ministerie van Economische Zaken en Kwaliteit (EZK) heeft IMG de bevoegdheid gegeven Duurzaam Herstel uit te voeren.

Aanpak Duurzaam Herstel

Bij het ontwikkelen van de werkwijze voor Duurzaam Herstel betrekt het IMG het Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging en EZK. Ook NCG is betrokken bij de aanpak van het IMG voor Duurzaam Herstel. Het IMG wil in de toekomst bij mijnbouwschade ook kijken naar mogelijke constructieve problemen. Wanneer daar aanleiding voor is en de woningeigenaar dit wil kan het IMG een extra onderzoek uitvoeren naar de constructie van de woning. Volgt daar een advies uit voor constructieve maatregelen? Dan schakelt het IMG een aannemer in om de bouwkundige maatregelen te treffen. Omdat het om herstel én constructieve maatregelen gaat die nieuwe schade moeten voorkomen, wordt dit ‘Duurzaam Herstel’ genoemd. Vanaf de zomer start IMG met een pilot met 300 woningen om Duurzaam Herstel toe te passen.

Duurzaam herstel en de versterking

Komt een woning in aanmerking voor Duurzaam Herstel, dan checkt het IMG of de woning deel uitmaakt van de versterkingsopgave. Is dat het geval, dan wordt onderzocht in hoeverre NCG dit samen met de versterking kan oppakken. Uitgangspunt is in ieder geval dat een woningeigenaar één aanpreekpunt heeft voor beide organisaties als er sprake is van duurzaam herstel én versterking.

Bij Duurzaam Herstel gaat het om constructieve problemen die leiden tot herhaalschade. Daarbij gaat het vooral om funderingen van woningen. Dit hoeft niet te betekenen dat een woning niet voldoet aan de landelijke veiligheidsnorm. Het is daarom ook mogelijk dat een woning niet in de versterkingsopgave zit.

Meer informatie over Duurzaam Herstel

Op dit moment is Duurzaam Herstel nog in ontwikkeling. De werkwijze binnen Duurzaam Herstel en hoe de samenwerking tussen NCG en het IMG vorm gaat krijgen is nog niet helemaal helder. Ook kan de aanpak nog wijzigen. Is er nieuwe informatie beschikbaar? Dan passen we bovenstaande informatie aan. Meer informatie over Duurzaam Herstel vindt u op de website van IMG
 

Laatste update: 24-01-2023