Schade en versterken samen oppakken

Bij een aantal gebouwen is er sprake van aardbevingsschade én noodzakelijke versterking. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) hebben afgesproken de schadeafhandeling en de versterking gezamenlijk op te pakken wanneer dat kan en wanneer de eigenaar dat wenselijk vindt. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de werkzaamheden zo weinig mogelijk overlast met zich meebrengen voor de bewoners.

Hoe komt u in aanmerking voor deze gezamenlijke aanpak?

Als eigenaar kunt u bij uw bewonersbegeleider van NCG of bij uw zaakbegeleider van IMG aangeven dat u in aanmerking wilt komen voor de gezamenlijke aanpak. Ook is het mogelijk dat uw begeleider van NCG of IMG dit aan u voorstelt.

IMG en NCG overleggen of uw gebouw geschikt is voor de gezamenlijke aanpak. Is samenwerking mogelijk? Dan geven we bij u aan wat u van NCG, IMG en de samenwerking mag verwachten. 

Aardbevingsschade en veiligheid

Aardbevingsschade die mogelijk invloed heeft op de veiligheid van uw gebouw, nemen wij mee in de beoordeling van de veiligheid. Is er schade die de veiligheid beïnvloedt, dan nemen wij deze – in samenwerking met IMG – altijd mee bij de versterking.

Gegevensuitwisseling

Komt u in aanmerking voor de gezamenlijke aanpak, dan is het belangrijk dat IMG en NCG goed met elkaar communiceren en informatie uitwisselen.

Gaat het om informatie over u en uw gebouw, dan informeren wij u hierover. Voor het uitwisselen van persoonsgegevens tussen NCG en IMG vragen wij altijd uw toestemming. Die toestemming kunt u ook op elk moment weer intrekken. Dat kan met behulp van het Intrekkingsformulier NCG.


Laatste update: 12-04-2022