31 augustus Provinciale Staten bespreekt herstel aardbevingsschade

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Provinciehuis Groningen, Statenzaal

Martinikerkhof 12

Op woensdag 31 augustus gaan Provinciale Staten in gesprek met enkele betrokken instanties; het Centrum Veilig Wonen, de NAM en de Nationaal Coördinator Groningen. Er wordt dan gesproken over de ideeën en mogelijke oplossingen die op 24 augustus zijn aangedragen.