22 november symposium kennisdeling Sociale Vitaliteit

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Multifunctioneel Centrum Kabzeël

Dijkstraat 77,  9901 AP Appingedam

Op 22 november 2016 organiseren de partners van het Woon- en Leefbaarheidsplan van de MEDAL gemeenten een symposium voor geïnteresseerden. Onderwerp van de middag is de veranderende samenwerking tussen overheden, organisaties en bewoners. Binnen de gemeenten lopen diverse pilots en de geleerde lessen tot nog toe worden gedeeld. Opgeven kan tot 15 november a.s. door een e-mail te sturen aan eemsdeltaleeft@appingedam.nl

Inspiratiesessies

Tijdens het symposium kunt u kiezen uit verschillende inspiratiesessies (2 rondes)

A. Organisatiekracht
Hoe versterk je de organisatiekracht van de inwoners?
Door: Kenniscentrum NoorderRuimte, ASWA, SW&D.

B. Wijk-, buurt en dorpsbudget en Wijk- en dorpsvertegenwoordiging (uitkomsten burgerpanels)
Hoe ga je als gemeenten om met € voor en vertegenwoordiging door je inwoners en hoe vinden inwoners zelf dat dit georganiseerd moeten worden?
Door: Gebiedsregisseurs Delfzijl samen met CMO Stamm en inwoners uit Holwierde en Spijk.

C. Integrale dienstverlening
Wat vragen inwoners van de gemeente, wat kan de gemeente bieden en waar lopen de gemeente tegenaan in de dienstverlening. We gaan samen met de uitdagingen aan de slag.
Door: CMO Stamm samen met gemeenten Appingedam en Loppersum.

D. De driehoek inwoners, organisaties en gemeente
Hoe maak je de samenwerking tussen diverse partijen in de driehoek gelijkwaardig? Doorontwikkeling van de werkwijze uit het project DEEL&Ulrum en de valkuilen van zelfredzaamheid.
Door: Gemeente De Marne.

E. Grijs, groen en sociaal
Over de samenwerking tussen infrastructuur en sociaal. We delen de ervaringen uit de verschillende projecten die we samen met bewoners hebben gerealiseerd.
Door: Gemeente De Marne.

F. Bewustwording
Waar loop je als gemeente tegenaan als je inwoners wilt ondersteunen in het oppakken en uitvoeren van hun eigen projecten.
Door: Dorpscoördinator gemeente Eemsmond.