08 september Hoorzitting / rondetafelgesprek

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Tweede Kamer, Thorbeckezaal, Den Haag

Verschillende deskundigen, bestuurders en vertegenwoordigers van bewoners en belanghebbenden geven hun visie op het Ontwerpbesluit gaswinning in Groningen.

De agenda: https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A02388