17 oktober Kennissessie en informatiemarkt verduurzaming erfgoed

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Martinikerkhof 12, 9712 JG Groningen

Op 17 oktober organiseren de provincie Groningen, Nationaal Coördinator Groningen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de kennissessie Verduurzaming erfgoed in de provincie Groningen. Ook is er een informatiemarkt met meer informatie over subsidies en regelingen rondom verduurzaming van erfgoed.

Kansen en mogelijkheden om erfgoed te verduurzamen

Energieneutraal worden staat hoog op de agenda van Nederland. Ook de verduurzaming van erfgoed hoort hierbij. Het verduurzamen van erfgoed is niet eenvoudig en vraagt om een zorgvuldige aanpak. Standaardmaatregelen zijn niet altijd passend, bijvoorbeeld omdat het plaatsen van zonnepanelen niet wenselijk of de meest passende oplossing is. Wat zijn de kansen en mogelijkheden? Deze vragen staan centraal tijdens de kennissessie verduurzaming erfgoed.

Waarom verduurzamen?

Verduurzamen van erfgoed draagt bij aan de energietransitie en de klimaatdoelstellingen zoals de regering in Parijs heeft afgesproken. Verduurzaming is een belangrijke prioriteit van het kabinet.
Voor een aanpak van monumenten wordt de komende tijd gewerkt aan richtlijnen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met andere partijen zodat waardevolle gebouwen met oog voor hun erfgoedwaarden kunnen verduurzamen. Verduurzamen zorgt uiteindelijk voor energiebesparing bij bewoners en gebruikers.

Kennissessie en informatiemarkt verduurzaming erfgoed

Laat u inspireren door interessante voorbeelden van uitgevoerde projecten. Op de informatiemarkt staan diverse organisaties die u meer kunnen vertellen over subsidies en regelingen rondom verduurzaming van erfgoed.

Programma

13.30 uur - inloop

13.45 uur - start kennissessie verduurzaming
 

 • Inleiding door Fleur Gräper van Koolwijk, gedeputeerde provincie Groningen, portefeuillehouder erfgoed

 • Presentatie mogelijkheden verduurzaming erfgoed door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
  Welke mogelijkheden zijn er bij verduurzaming van erfgoed? RCE geeft praktische tips gericht op energiebesparing en energieopwekking.

 • Presentatie Enne Jans Heerd
  De monumentale boerderij Enne Jans Heerd in Maarhuizen wordt de komende jaren getransformeerd tot locatie voor natuur- en cultuurbeleving. Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van deze transformatie. Dit najaar worden er lichtdoorlatende zonnepanelen geplaatst op dit karakteristieke gebouw. De beheerder vertelt: Hoe zijn we tot deze keuzes gekomen? Hoe doe je hierbij recht aan de monumentale waarde van het gebouw?

 • Presentatie recreatieboerderij Oostwold
  Rijksmonument boerderij Oostwold is een van de 18 projecten van de pilot Verduurzaming rijksmonumenten. Deze pilot is in 2016 gestart door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om monumenten te verduurzamen met behoud van hun cultuurhistorische waarde. De recreatieboorderij Oostwold is inmiddels verduurzaamd en opgeleverd. De eigenaar vertelt over het proces, het eindresultaat en geeft praktische tips.

 • Presentatie financiële middelen en instrumenten
  Er wordt een overzicht van financiële middelen en instrumenten gegeven die een eigenaar kan gebruiken bij verduurzaming van erfgoed. De presentatie wordt verzorgd door de projectleider van het Erfgoedloket.

15.30 uur - informatiemarkt en netwerkborrel

Op de informatiemarkt kunt u meer te weten komen over subsidies en regelingen. Ook is het mogelijk om vragen te stellen aan de aanwezige organisaties. Aan de open tafel kunnen bewoners, organisaties, en overheden zelf informatie delen.

17.00 uur - afsluiting

U kunt zich nu aanmelden voor de kennissessie op 17 oktober 2018. Voor de informatiemarkt is geen aanmelding nodig.

Aanmelden voor Kennissessie en informatiemarkt verduurzaming erfgoed – Woensdag 17 oktober 2018

Ik kom als
Ik ben aanwezig bij:
avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van het programma van de kennissessie. Hierna vernietigen we deze gegevens. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, om te inventariseren wie naar de kennissessie komen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om te inventariseren hoeveel mensen naar de kennissessie zullen komen. Uw aanmelding wordt door onze eigen medewerkers verwerkt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na de kennissessie worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaringverplicht *