Nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) voor aardbevingsbestendig bouwen gepubliceerd

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen is op 18 december 2015 door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) gepubliceerd. Met deze definitieve (witte) versie van de NPR kunnen partijen bestaande en nieuwe gebouwen robuuster maken tegen aardbevingen, in het als gevolg van gaswinningen aardbevingsgevoelige gebied. Wat is de witte versie van de NPR? En wat betekent dit voor de aanpak in het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen?

NPR: richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen

In Nederland is in het Bouwbesluit wettelijk vastgesteld hoe er veilig gebouwd moet worden. Aardbevingsbestendig bouwen is nog niet opgenomen in deze wetgeving. Naar aanleiding van de aardbevingen in Noordoost Groningen verandert dat. In februari 2015 heeft een commissie van deskundigen (de NEN-commissie) hiervoor een ontwerp richtlijn opgesteld. Dit is de Nationale Praktijk Richtlijn (NPR 9998:2015) aardbevingen. In de NPR zijn veiligheidsniveaus en waarden voor de aardbevingsbelasting voor gebouwen opgenomen, zowel voor nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw. Constructeurs kunnen de richtlijn gebruiken om te berekenen hoe sterk een gebouw  - bijvoorbeeld de constructie, bakstenen of kozijnen - moet zijn om te voldoen aan de in Nederland gehanteerde veiligheidsnorm. Deze veiligheidsnorm is bedoeld om de kans op slachtoffers als gevolg van instorten van een gebouw te beperken.

Waarom een nieuwe NPR?

Tot nu toe vormt de ontwerp NPR (de zogenaamde groene versie) uit februari 2015 de basis voor het versterken van bestaande gebouwen in het aardbevingsgebied. De richtlijn is nog niet definitief, omdat deze ontwerp versie nog uitging van voorzichtige inschattingen en aannames. Inmiddels is er verder onderzoek gedaan en zijn er veel meer gegevens bekend, bijvoorbeeld  over de  ondergrond in het Groninger aardbevingsgebied. De NEN commissie heeft op basis daarvan een nieuwe versie van de NPR opgesteld, die op 18 december is gepubliceerd.

Nieuwe NPR vanaf 1 januari 2016 het uitgangspunt

Deze nieuwe NPR wordt opgenomen in de wettelijke voorschriften van het Bouwbesluit, zodat deze ook geldt voor nieuwbouw. De NCG stelt voor dit uiterlijk per 1 juli 2016 te doen. Daarnaast hebben de NCG, de betrokken gemeenten en de provincie afgesproken deze versie van de NPR vanaf 1 januari 2016 als beleidslijn te gebruiken voor het toetsen van de sterkte van de bestaande gebouwen. Deze nieuwe versie vervangt daarmee de ontwerp versie, die nog tot 31 december 2015 door gemeenten en provincie wordt gehanteerd.  

Lees hier het nieuwsbericht van NEN en de bijlagen behorende bij de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR.