Annelies Pleyte directeur Nationaal Coördinator Groningen, Directie Den Haag

Annelies Pleyte wordt met ingang van 1 augustus 2015 benoemd als directeur van de Directie Den Haag van de Nationaal Coördinator Groningen.

Portretfoto van Annelies Pleyte, directeur Nationaal Coördinator Groningen
Annelies Pleyte

De Directie Den Haag ondersteunt de Nationaal Coördinator Groningen met de ontwikkeling van landelijk beleid op het gebied van de problematiek in Groningen als gevolg van de gaswinning.

Drs A.C. (Annelies) Pleyte heeft de afgelopen jaren verschillende functies vervuld aan het Binnenhof. De laatste zeven jaar was zij de politiek adviseur van Rutte, eerst in zijn functie van fractievoorzitter van VVD in de Tweede Kamer en sinds 2010 in die van minister-president.

Annelies Pleyte studeerde Staatkundig Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden, afstudeerrichting Juridisch Politieke Wetenschappen. Zij volgt op dit moment het ABD Kandidatenprogramma.