Hans Alders benoemd tot Nationaal Coördinator Groningen

De heer J.G.M. (Hans) Alders is benoemd tot Nationaal Coördinator Groningen en zal in deze functie leiding geven aan de Overheidsdienst Groningen. Dit heeft de ministerraad vandaag besloten op voordracht van minister Kamp van Economische Zaken. De benoeming gaat in per 1 juni 2015.

De Nationaal Coördinator Groningen wordt verantwoordelijk voor de grootscheepse operatie om de veiligheid en leefbaarheid voor Groningers te verbeteren. De heer Alders wordt ondersteund door een overheidsdienst gevormd door het Rijk, provincie Groningen en de 12 gemeenten in het aardbevingsgebied en zal in Groningen en Den Haag aan de slag gaan.

Portretfoto van Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen
Hans Alders

Minister Kamp: “De problemen in het aardbevingsgebied moeten voortvarend en zorgvuldig worden aangepakt. Met het aanstellen van een Nationaal Coördinator en de start van een overheidsdienst kan er vaart worden gemaakt met het aanpakken van de uitdagingen waar we in het aardbevingsgebied voor staan, zoals het grootschalig versterken van woningen en andere gebouwen.”

Prominente rol bewoners

De Nationaal Coördinator Groningen zal voor het einde van het jaar een vijfjarenplan opstellen voor de aanpak van de problemen in Groningen. Bewoners krijgen via lokale adviesgroepen een prominente rol bij het opstellen van dit plan. Over de voortgang van het plan rapporteert de Nationaal Coördinator Groningen eens per jaar aan de Tweede Kamer.

De heer Alders (1952) was elf jaar lang Commissaris van de Koningin in Groningen. Daarvoor was hij onder andere minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Tweede Kamerlid. De afgelopen jaren heeft de heer Alders verschillende functies in de energie-, pensioen- en vervoerssector vervuld. De heer Alders legt wegens zijn nieuwe baan het voorzitterschap van Energie Nederland en andere aan energie gerelateerde functies neer. De heer Alders is met instemming van de provincie Groningen en de 12 gemeenten in het aardbevingsgebied benoemd.