Overheidsdienst Groningen per 1 juni 2015 van start

Groningen veiliger en leefbaarder maken, bewoners ontzorgen bij ingrijpende versterkingsmaatregelen en een heldere procedure ontwikkelen voor het oplossen van conflicten over bijvoorbeeld de afhandeling van schade. Met deze doelstellingen gaat de Overheidsdienst Groningen per 1 juni 2015 aan de slag.

De Overheidsdienst wordt gevormd door de Rijksoverheid, de provincie Groningen en 12 Groningse gemeenten in het aardbevingsgebied. De dienst zal bestaan uit circa 100 medewerkers die zowel in Groningen als in Den Haag voor de Groningers aan de slag gaan. Nationaal Coördinator Hans Alders zal leiding geven aan de Overheidsdienst.

Minister Kamp: “De gevolgen van de gaswinning grijpen diep in op het dagelijks leven van de Groningers. Rijk, provincie en gemeenten hebben de handen ineen geslagen om vaart te maken met het aanpakken van de uitdagingen waar we in het aardbevingsgebied voor staan, zoals het grootschalig versterken van woningen en andere gebouwen.”

Vijfjarenplan

Nationaal Coördinator Hans Alders: “Bij veel Groningers is sprake van gevoelens van onzekerheid en onveiligheid. Overheidszorg is nodig ter bescherming van lijf en goed van de inwoners van het gebied. Doordat de verschillende overheden in één dienst gaan samenwerken kunnen de problemen in Groningen sneller en beter worden opgelost en in de toekomst zo veel mogelijk worden voorkomen. Zo werken we gezamenlijk aan het herstel van vertrouwen onder de inwoners.” De Overheidsdienst zal nog voor het einde van het jaar een vijfjarenplan, Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen, opstellen om de problemen in Groningen gestructureerd, zorgvuldig en voortvarend aan te pakken. Bewoners krijgen via lokale adviesgroepen een prominente rol bij het opstellen van dit plan. Behalve op herstel, versterking en veiligheid van gebouwen richt dit programma zich ook op het vergroten van de leefbaarheid, versterken van de regionale economie en duurzaamheid.

Casemanagers

De Overheidsdienst gaat ervoor zorgen dat zaken als tijdelijke huisvesting bij het versterken van woningen en vergoedingsregelingen voor bewoners op een duidelijke en goede manier worden geregeld. Bewoners krijgen één op één begeleiding van casemanagers, zodat zij worden ontzorgd bij ingrijpende maatregelen. Als woningen worden versterkt, wordt bekeken of deze woningen gelijktijdig verduurzaamd kunnen worden. Ook komt de Overheidsdienst Groningen op korte termijn met een voorstel voor de onafhankelijke bemiddeling bij geschillen.

Alders: “Voor veel bewoners en bedrijven is het nu onduidelijk bij wie ze moeten aankloppen als zij het niet eens zijn met bijvoorbeeld de afhandeling van schade . Dat moet afgelopen zijn. Er komt een heldere en toegankelijke procedure, waarbij bewoners en bedrijven goed geholpen worden.”

Stad Groningen

Totdat er een definitieve locatie is gevonden, zullen de Nationaal Coördinator Groningen en de Overheidsdienst zich per 1 juni 2015 vestigen in de stad Groningen. Een klein deel van de Overheidsdienst zal in Den Haag aan de slag gaan, waar ondersteunend aan de dienst in Groningen landelijk beleid wordt ontwikkeld en het contact met de verschillende ministeries wordt onderhouden.