UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST 4 NOVEMBER 2015

Op woensdag 4 november 2015 presenteert Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders het concept van het eerste meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen 2016-2020.

We nodigen u graag uit voor een informatiebijeenkomst hierover op:
4 november 2015 19.30 – 22.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur in de Kerk Waardevol Leven, Badweg 20, Loppersum

Vanaf 19.00 uur inloop
19.30 uur welkom
19.45 uur presentatie Hans Alders                                                         
20.30 uur vragen beantwoorden en discussie met de zaal           
21.30 uur mogelijkheid bezoeken infomarkt
22.30 uur einde infoavond

Het conceptprogramma wordt in de maand november ter consultatie voorgelegd aan een stuurgroep van maatschappelijke organisaties en een stuurgroep van de bestuurders van de twaalf betrokken gemeenten, de provincie en het Rijk. In december vindt besluitvorming plaats door de colleges van B&W, het college van Gedeputeerde Staten en de ministerraad.

Op 1 januari 2016 gaat de uitvoering van start. Na de bijeenkomst op 4 november worden er op diverse locaties in het aardbevingsgebied aanvullende informatiebijeenkomsten gehouden.

Deze vinden plaats voor de besluitvorming in december. Houdt hiervoor deze website of de website van uw eigen gemeente in de gaten.

Foto van winkelstraat, de Hogestraat, in Loppersum