TU Delft: Omvang steekproef te klein om aardbevingen als oorzaak schade uit te sluiten

De conclusie van eerder onderzoek in opdracht van NAM dat de kans op schade door aardbevingen aan alle gebouwen in de onderzoeksgebieden aan de rand van het Groninger gasveld verwaarloosbaar klein is, is te stellig en onvoldoende onderbouwd. Het aantal onderzochte panden is te klein om een algemene uitspraak te doen over alle panden met schade in het gebied. De kans dat schade die aan de gaswinning te wijten is door toeval over het hoofd wordt gezien, is daardoor te groot. Het is wenselijk om aangemelde schades individueel te onderzoeken. Dat blijkt uit het validatieonderzoek van de Technische Universiteit (TU) Delft in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van de TU Delft concludeert de NCG dat de door de NAM vastgestelde schadecontourlijn niet houdbaar is en alle aangemelde schade alsnog individueel moet worden beoordeeld. Dat geldt ook voor toekomstige schademeldingen in relatie tot het Groninger gasveld. 

Uit het onderzoek van Arcadis in opdracht van de NAM (november 2015) werd de conclusie getrokken dat de waarschijnlijkheid van schade door aardbevingen in totaal elf onderzochte gebieden kleiner is dan 1% en dus verwaarloosbaar is. De NAM heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gevraagd om dat onderzoek en de uitkomsten te controleren. Deze controle, ofwel validatie, van het Arcadisonderzoek is door de TU Delft in opdracht van de NCG uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn vandaag gepresenteerd.

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders: ‘De bewoners hebben lang moeten wachten op de inspectie. Zij moeten nu een duidelijk antwoord krijgen op de oorzaak van de schade aan hun woning. Ik heb er bij de NAM op aangedrongen dat alsnog zo spoedig mogelijk inspecties plaatsvinden waar dit nog niet is gebeurd.’

Verbeteren afhandeling van schades

Het CVW start in de gebieden die zijn onderzocht door Arcadis met een proef waarbij de huidige schademeldingen in het betreffende gebied met een gerichte aanpak worden afgehandeld. Bij deze methode wordt niet - zoals nu gebruikelijk is - alleen gekeken of aardbevingen de oorzaak zijn, maar wordt ook aandacht besteed aan andere oorzaken en de samenhang.

Alders: “Deze proef moet het schadeafhandelingsproces verbeteren. In deze nieuwe aanpak wordt de schade opgenomen en voorgelegd aan een panel van experts. Meerdere deskundigen zullen de schade beoordelen. Dat is een duidelijk verschil met de huidige manier van schadeafhandeling, er wordt met meer ogen gekeken naar de schades.”

De beoordeling van de experts legt CVW in een rapportage aan de bewoners voor met een voorstel voor afhandeling. In dit proces bestaat ook de mogelijkheid voor de bewoner om een second opinion aan te vragen en de Arbiter Aardbevingsschade in te schakelen.

Meer informatie over de werkwijze van de afhandeling van schademeldingen in het buitengebied treft u in de bijlage onderaan dit bericht.

Onafhankelijke begeleidingscommissie

De NCG vindt het zeer belangrijk dat de proef zorgvuldig wordt voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd. Een onafhankelijke begeleidingscommissie, die door de NCG wordt ingesteld, gaat deze proef valideren, monitoren en evalueren. Ook zal deze begeleidingscommissie de vraag beantwoorden of de aanpak in de proef breder kan worden toegepast.

De begeleidingscommissie bestaat uit:

  • Burgemeester Beukema van Gemeente Delfzijl
  • Burgemeester Wiersma van Gemeente De Marne
  • Dhr. Wienk namens het Gasberaad
  • Dhr. Wijte van de TU Eindhoven
  • Dhr. Wassenaar als onafhankelijk deskundige

Vervolgonderzoek

De NCG hecht er grote waarde aan om in beeld te krijgen wat de oorzaak is van de schade aan de randen van het gebied. De NCG start daarom dit najaar nog met een breed vervolgonderzoek naar zowel de impact van de aardbevingen op de gebouwen aan de randen van het gaswinningsgebied, als naar de mogelijke oorzaken van de schade aan gebouwen, ook daar waar bevingen niet de (enige) oorzaak kunnen zijn.

Informatiebijeenkomsten

Bewoners in het gebied dat onderzocht is door Arcadis die schade hebben gemeld, zijn vandaag per brief geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek van de TU Delft.  De NCG organiseert op zaterdag 10 september 2016 informatiebijeenkomsten op vijf plaatsen waar de onderzoekers van de TU Delft een toelichting geven aan de betrokken bewoners op de uitkomsten van het onderzoek.

CVW inspecties aan randen aardbevingsgebied

Uitgebreide informatie over de inspecties in het 'buitengebied' door het Centrum Veilig Wonen (CVW) vindt u op de website van het CVW.