CBS presenteert resultaten onderzoek woningmarkt aardbevingsgebied

De woningmarkt in het aardbevingsgebied heeft zich sinds de beving in Huizinge in 2012 minder gunstig ontwikkeld dan de woningmarkt in het referentiegebied. Nog steeds is er een verschil in de verkoopprijs, tijd en duur tussen het aardbevingsgebied  en het referentiegebied, alleen worden deze niet groter ten opzichte van de voorgaande perioden. Wél is een bescheiden herstel te zien. Zo zitten de verkoopprijzen van de woningen vrijwel weer op het niveau van 2012.

Dat blijkt uit het derde rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de ontwikkelingen op de woningmarkt in het aardbevingsgebied. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. Ten opzichte van de vorige rapporten zijn op verzoek van de NCG in dit rapport extra analyses uitgevoerd zoals bijvoorbeeld een schets van de verhuisbewegingen vanuit en naar het onderzoeksgebied. Hieruit blijkt dat het aantal verhuisbewegingen vanuit, naar en binnen het aardbevingsgebied niet afwijkt van het referentiegebied en niet duidelijk meer is na de zwaarste beving in het derde kwartaal van 2012.
Het onderzoek biedt belangrijke informatie voor de aanpak van de Nationaal Coördinator  over de ontwikkelingen op de woningmarkt. Daarom heeft  de NCG besloten  ook voor 2017 en 2018 de ontwikkelingen op de woningmarkt in het aardbevingsgebied door het CBS te laten onderzoeken.

Inspecties en versterken van woningen

Uit eerder onderzoek van de TU Delft naar ontwikkelingen op de woningmarkt kwam naar voren dat versterken van woningen de belangrijkste maatregel is om de woningmarkt te stabiliseren. In opdracht van de NCG worden in de kern het aardbevingsgebied (Loppersum, Appingedam (Opwierde Zuid), Ten Post, Overschild en ‘Zandt) volop woningen bouwkundig geïnspecteerd. Deze inspecties worden de komende maand uitgebreid naar nieuwe gebieden, waaronder Delfzijl Noord, Appingedam Opwierde Noord en Uithuizen. Op basis van deze inspecties kan worden berekend welke woningen moeten worden versterkt, zodat ze aardbevingsbestendig worden.

Koop van woningen in specifieke situaties

Naast het versterken van woningen bevat het meerjarenprogramma van de NCG maatregelen die in specifieke gevallen gericht zijn op koop van woningen.

  1. Woningen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm 10-4 en niet binnen 5 jaar versterkt kunnen worden naar de norm 10-5.
  2. Situaties waar de kosten voor het versterken van de woningzijn hoger dan de waarde van de woning.
  3. Koop in geval van schrijnende situaties via de Commissie Bijzondere Situaties
  4. Proef met koop van woningen voor ondersteuning in specifieke situaties.


In de eerste helft van 2016 heeft de NCG de proef met de koop van woningen uitgevoerd.  55 woningen in de kern van het aardbevingsgebied zijn geselecteerd voor opkoop binnen deze proef.  Bij de selectie van de woningen is gelet op sociaaleconomische en sociaal-maatschappelijke omstandigheden van de aanvrager die noodzaak tot verhuizing met zich meebrengen. Voor deze proef met de koop van woningen heeft de NAM een bedrag van €10 miljoen beschikbaar gesteld. Als het gehele proces tot en met levering van de woningen is afgerond, wordt de proef met de Koopregeling geëvalueerd en zal worden bekeken of en hoe een koopregeling wordt voortgezet en onder welke condities.

Rapport en onderliggende documenten

Hieronder kunt u het CBS rapport downloaden. Onderliggende documenten van het rapport vindt u op de website van het CBS.