Derde kwartaalrapportage gepubliceerd

De Nationaal Coördinator Groningen heeft de derde kwartaalrapportage van 2016 uitgebracht. De rapportage geeft een kwantitatief en kwalitatief overzicht van de activiteiten en voortgang van de NCG van juli tot en met september 2016.

Het rapport biedt inzicht in bijvoorbeeld de stand van zaken van de afhandeling van complexe schadesituaties, de voortgang van het schadeherstel,  het werk van de Arbiter Aardbevingsschade en de bouwkundige inspecties van de woningen in de kern van het aardbevingsgebied.  Inmiddels zijn in totaal - inclusief het 3e kwartaal - 383 huizen uitgebreid bouwkundig geïnspecteerd en hebben 209 validatie inspecties plaatsgevonden.

In het derde kwartaal van 2016 zijn 47 complexe schadegevallen gemeld, daarvan zijn er inmiddels 14 afgehandeld. De Arbiter aardbevingsschade heeft 28 zaken afgerond. De Arbiter beoordeelt de zaak ter plaatse met een schouw en een zitting en doet een uitspraak waar NAM en CVW zich in beginsel aan verbinden. In 16 zaken is sprake van een schikkingen in 12 zaken is een uitspraak gedaan.

De NCG zet niet alleen in op het aardbevingsbestendig maken van woningen en gebouwen, maar  benut ook koppelkansen. De kwartaalrapportage gaat ook in op de voortgang rondom thema’s als onderwijs, zorg en leefbaarheid. Verder vinden tal van onderzoeken plaats. Het Validatieonderzoek van de TU Delft van de bevindingen van Arcadis rondom de schadecontour is daarvan een voorbeeld.
Dit validatieonderzoek is in de zomer afgerond. Uit dit onderzoek van de TU Delft blijkt dat de conclusie van Arcadis (dat de kans op schade aan alle gebouwen in de onderzoeksgebieden buiten de contour voor de tot nu toe opgetreden bevingen verwaarloosbaar klein is) te stellig en onvoldoende onderbouwd is. Op basis hiervan heeft de NCG geconcludeerd dat de door NAM vastgestelde schadecontourlijn niet houdbaar is. Dit leidt ertoe dat alsnog een inspectie van alle schademeldingen plaats zal vinden. Van september tot januari worden alle schademeldingen aan de rand van het gebied onderzocht, via een nieuwe inspectieaanpak. In deze nieuwe aanpak wordt de schade opgenomen en voorgelegd aan een panel van experts. Meerdere deskundigen zullen de schade beoordelen.