Convenant aardbevings- en toekomstbestendige scholenbouw Groningen ondertekend

Op vrijdag 28 oktober 2016 hebben minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders, wethouder Bé Schollema van de gemeente Loppersum (namens de Stuurgroep Scholenprogramma) en Dick Henderikse (namens de Consultatiegroep Scholenprogramma) het Convenant aardbevings- en toekomstbestendige scholenbouw officieel ondertekend.

Ondertekening convenant scholenprogramma NCG met Bussemaker en Dekker
v.l.n.r. Hans Alders, wethouder Bé Schollema (Loppersum), minister OCW Jet Bussemaker, Dick Henderikse en staatssecretaris Sander Dekker.

Versterkt, toekomstbestendig en duurzaam

In juni 2016  maakte het Kabinet bekend dat  er in totaal 73,5 miljoen euro beschikbaar komt voor het scholenprogramma in het aardbevingsgebied. Daarmee is het mogelijk om het huidige scholenbestand niet alleen te versterken, maar ook toekomstbestendig en duurzaam te maken. Bijvoorbeeld door duurzaamheidsmaatregelen en het uit gebruik nemen van bestaande gebouwen en door die eerder dan gepland te vervangen door nieuwbouw.


In het getekende convenant zijn de afspraken over de aanpak van de scholen in het aardbevingsgebied officieel vastgelegd. Het convenant kunt u hieronder downloaden.