Critical review over PGA-kaarten en risicokaarten

In januari en februari 2018 organiseert de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een critical review over PGA-kaarten en risicokaarten. Deze kaarten zijn van belang voor het bepalen van de risico’s en de veiligheid in het aardbevingsgebied. De critical review helpt om helderheid te krijgen over de vragen, standpunten en behoeften van onderzoekers, bewoners en (maatschappelijke) organisaties ten aanzien van de kaarten.

Seismische hazardkaart Groningen (versie 2)

Een critical review is een middel om al het onderzoek naar een thema kritisch tegen het licht te houden. Nationaal Coördinator Groningen heeft de RUG de opdracht gegeven deze review te faciliteren. Van belang is dat de organisatie onafhankelijk is. Daarom heeft de RUG een onafhankelijk voorzitter aangesteld, Prof. Dr. Wim Derksen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de critical review op de website van KADO. Belanghebbenden en geïnteresseerden worden van harte  uitgenodigd om voor meer informatie en deelname contact op te nemen met de organisatie via review@mrll.nl