Nationaal Coördinator Groningen wil proef starten met tiltsensoren

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) wil een proef starten met tiltsensoren in het aardbevingsgebied. De proef is bedoeld om de toegevoegde waarde van tiltsensoren te onderzoeken voor de beoordeling van schade en ten behoeve van veiligheid. Over de opzet, uitvoering en financiering van het onderzoek gaat NCG na de zomer in gesprek met de minister van Economische Zaken en NAM.

Tiltsensoren zijn nauwkeurige sensoren, die kleine veranderingen in scheefstand kunnen meten. De meetdata zijn mogelijk van nut voor de beoordeling van schade. Er zijn nog veel onduidelijkheden over de nut en noodzaak van tiltsensoren. Op basis van het onderzoek kan NCG bepalen of de inzet van tiltsensoren gewenst is, op kleine of grote schaal.

Aanbevelingen Gasberaad en GBB

Mede op verzoek van het Groninger Gasberaad gaat NCG uiteenlopende partijen bij het onderzoek betrekken, zoals meet- en kennisinstituten, bewoners, vertegenwoordigers van industriële bedrijven en infrabeheerders. Op basis van onderzoek van Groninger Bodem Beweging wil NCG de sensoren installeren in plaatsen en gebouwen waar ontstane schade moeilijk te verklaren is. Maar ook in boerderijen, monumenten en bij locaties waar verweking als oorzaak wordt aangewezen.

Eerder onderzoek meetinstrumentarium

Van verschillende maatschappelijke en bestuurlijke partijen kreeg NCG de vraag voor een breder meetinstrumentarium, die naast grondversnelling ook andere zaken meet zoals de effecten van mijnbouwactiviteiten. In opdracht van NCG heeft Antea Group eerder dit jaar het meetinstrumentarium in het aardbevingsgebied geanalyseerd. Uit het onderzoek bleek dat de huidige meetnetten voldoende informatie genereren voor wetenschap, overheid, burgers en bedrijven. Wel adviseerde Antea Group onder andere om nader onderzoek te doen naar de toepassing van tiltsensoren.