Nationaal Coördinator Groningen zoekt collega’s

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is op zoek naar nieuwe collega’s die zich willen inzetten voor een aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen.

Ten Boer Dorpsgezicht

Bewoner centraal

NCG helpt de schadeafhandeling te verbeteren en werkt aan het versterken van woningen en gebouwen maar ook aan het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie.
De bewoner staat hierbij centraal.

Vacatures

Tot en met zondag 3 september a.s. kunt u reageren op de volgende functies: