Verklaring Hans Alders over onderzoek TCBB

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders reageert op de berichtgeving op RTV Noord over het onderzoek van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) in relatie tot het onderzoek naar schades in het buitengebied.

Hans Alders

NCG heeft vertrouwelijk het rapport van Tcbb over Emmen ontvangen en dit met de begeleidingscommissie van het onderzoek in het buitengebied gedeeld. De conclusies van Tcbb waren pas beschikbaar op het moment dat de proef buitengebied vrijwel was afgerond. De commissie kon daarom geen aanpassingen adviseren die nog mee konden worden genomen in het onderzoek. De begeleidingscommissie heeft wel gekeken hoe de verschillende kritiekpunten door Witteveen en Bos zijn meegenomen in het onderzoek in het buitengebied. Een aantal kritiekpunten deelt de commissie en dat is verwoord in haar evaluatie. Op een aantal punten constateert de commissie dat verbeteringen zijn doorgevoerd ten opzichte van het onderzoek in Emmen. Voor de commissie was er daarom geen aanleiding om tot een andere conclusie te komen. NCG heeft de evaluatie van de commissie besproken met Tcbb. Tcbb heeft aangegeven dat ze zich in de evaluatie kan vinden. In de ogen van Tcbb was het onderzoek in het buitengebied een stap vooruit ten opzichte van het onderzoek in Emmen.