Enquête onder Groninger Panel over nieuw schadeprotocol

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt aan het verbeteren van schadeafhandeling door een nieuw schadeprotocol op te stellen. Samen met maatschappelijke en bestuurlijke partners wordt momenteel gesproken over de invulling van het nieuwe protocol. Om de wensen van Groningse burgers in kaart te brengen, heeft NCG het Sociaal Planbureau Groningen gevraagd om een enquête te houden onder het Groninger Panel. De uitkomsten worden begin juni verwacht. Het nieuwe schadeprotocol gaat naar verwachting in op 1 juli 2017.

Voor een goed en volledig schadeprotocol is de mening van de Groninger bevolking belangrijk. NCG wil daarom weten wat bij de bewoners speelt. In de enquête wordt onder meer gevraagd welke aspecten bewoners van belang vinden in het nieuwe schadeprotocol. Het Groninger Panel is een burgerpanel van het Sociaal Planbureau Groningen en bestaat uit ruim 4.700 leden. Het panel is een afspiegeling van de Groninger bevolking.