Derde kwartaalrapportage gepubliceerd

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de derde kwartaalrapportage van 2017 uitgebracht. De rapportage beschrijft de voortgang rondom schadeherstel, inspecties en versterken van woningen, regelingen en onderzoeken.

In het derde kwartaal zijn voor het versterkingsprogramma van NCG 1.354 inspecties uitgevoerd. Verder heeft Libau de opdracht gekregen om een erfgoedloket op te richten en is NCG gestart met de voorbereidingen voor een proef met tiltsensoren.

1.354 inspecties

In het derde kwartaal zijn 1.354 inspecties uitgevoerd in de kern van het aardbevingsgebied. De inspecties zijn nodig om te bepalen of de gebouwen bestand zijn tegen aardbevingen of versterkt moeten worden. Het gaat onder meer om woningen, zorggebouwen, dorpshuizen en kerken. In 2017 worden in totaal 3.700 woningen en 300 andere gebouwen geïnspecteerd. Dat is minder dan de 5.000 inspecties die gepland stonden voor dit jaar. De 1.300 woningen die dit jaar niet kunnen worden geïnspecteerd, schuiven op naar 2018. De komende weken organiseert NCG weer tal van informatiebijeenkomsten voor bewoners van woningen die begin volgend jaar worden geïnspecteerd.   

Erfgoedloket in oprichting

Provincie Groningen heeft samen met NCG subsidie verstrekt aan adviesorganisatie Libau om een Erfgoedloket en Erfgoedadviesteam in het leven te roepen. Het loket is bedoeld als informatiepunt en steunpunt voor bewoners en eigenaren die terechtkomen in het traject van schadeherstel en versterking van hun monumentale pand. Vanaf 1 oktober 2017 is het Erfgoedloket al bereikbaar en per 1 januari 2018 is het loket met Erfgoedadviesteam volledig operationeel. Eigenaren en bewoners van monumentale gebouwen in het aardbevingsgebied kunnen bij het Erfgoedloket terecht met vragen over bijvoorbeeld regelgeving, procedures, duurzaamheid, herbestemming of financieringen in relatie tot de versterkingsopgave of schadeherstel.

Voorbereidingen proef tiltsensoren

Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek Meetinstrumentarium heeft NCG besloten een proef met tiltsensoren in het aardbevingsgebied uit te voeren. In het derde kwartaal zijn de voorbereidingen voor deze proef gestart. De proef is bedoeld om de toegevoegde waarde van tiltsensoren te onderzoeken voor de beoordeling van schade en ten behoeve van veiligheid. Momenteel wordt gewerkt een projectplan. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met kennisinstellingen en met vertegenwoordigers van belanghebbende partijen. In de voorbereidingsfase wordt bepaald hoeveel tiltsensoren, in welke gebieden en bij welke objecten geplaatst moeten worden om relevante data te verzamelen.