Molukse Kerk Appingedam gerestaureerd, versterkt en herbestemd

De Molukse gemeenschap in Appingedam kan weer terecht in de Eben-Haëzer kerk. De afgelopen negen maanden werd het Rijksmonument gerestaureerd en bouwkundig versterkt.

Naast de restauratie en versterking kreeg de Molukse Kerk ook een bijdrage voor herbestemming van het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed. Dit programma is bedoeld voor (toekomstige) eigenaren met plannen voor een nieuwe bestemming van gebouwen met cultuurhistorische waarde. De Molukse Kerk is het eerste project uit dit programma dat deze herbestemming heeft afgerond. Met de bijdrage van het herbestemmingsprogramma is de Molukse Kerk nu ook een multifuctioneel centrum geworden waar de hele wijk gebruik van kan maken.

Kijk voor het volledige bericht op Kansrijk Groningen