Opnames van monumenten voor de Erfgoedmonitor

In onze provincie staan veel monumenten die het verdienen bewaard te blijven. Deze monumenten dragen bij aan de identiteit van onze provincie. Ze zorgen ervoor dat we ons hier thuis voelen. Het gebouwde erfgoed staat onder druk onder meer door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning en de bevolkingsdaling.

Een schets met de 15 meest kenmerkende 'iconen' in het erfgoed van Groningen

Erfgoedmonitor

De provincie Groningen werkt er samen met de Groninger gemeenten en maatschappelijke organisaties aan om dit gebouwde erfgoed zoveel mogelijk te bewaren of een nieuwe invulling te geven. Om dit op een goede manier te kunnen doen, moeten we weten hoeveel monumenten er in onze provincie zijn en wat de staat daarvan is. Daarvoor werken we met een zogeheten 'erfgoedmonitor', waarbij de huidige staat van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden in onze provincie in beeld wordt gebracht.

Monumenten fotograferen

Voor het opzetten en inrichten van de erfgoedmonitor heeft de provincie Groningen het bedrijf Fenicks ingeschakeld. Dit bedrijf verzamelt relevante informatie over het Groningse erfgoed, zoals de monumentstatus, de oorspronkelijke functie en de huidige functie. Ook maken zij foto's met een camerawagen. Dit gebeurt vanaf de openbare weg. De komende maanden brengen zij eerst de rijks- en gemeentelijke monumenten in beeld en in 2018 de karakteristieke panden. Aan de hand van de verzamelde informatie en de foto's bepalen zij vervolgens wat de staat van onderhoud is

Informatie verzamelen

De verzamelde informatie wordt gebruikt door de provincie Groningen, gemeenten, de NCG en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, met het doel de dienstverlening rond onderhoud, restauratie en schadeherstel te verbeteren. Een deel van deze informatie is te vinden op de Kwaliteitsgids voor de provincie Groningen.

Zie ook