Onafhankelijke Raadsman publiceert halfjaarrapportage 2017

Op maandag 2 oktober heeft de Onafhankelijke Raadsman zijn halfjaarrapportage over de eerste helft van 2017 gepubliceerd. De Onafhankelijke Raadsman, Leendert Klaassen, doet in de rapportage verslag van klachten over schadeafhandeling en versterking als gevolg van gaswinning. Daarnaast doet hij een aantal aanbevelingen aan de betrokken partijen.

De Onafhankelijke Raadsman, Mr. L.J. Klaassen

NCG heeft met belangstelling kennisgenomen van de rapportage en neemt de signalen van de Onafhankelijke Raadsman zeer serieus. Deze signalen houden NCG scherp. Vooral als het gaat om de communicatie richting bewoners. Voor NCG staat de bewoner centraal. Correcte en tijdige communicatie is daarom essentieel. NCG zal zich inspannen om de gesignaleerde aandachtspunten te verbeteren en neemt de aanbevelingen van de Onafhankelijke Raadsman mee in het meerjarenprogramma 2018-2022.