Ruim 70 panden geselecteerd voor onderzoek oorzaken schade

TU Delft heeft ruim 70 panden geselecteerd voor deelname aan het onderzoek oorzaken schade. De panden worden gebruikt als casussen om de komende maanden de mogelijke oorzaken van schade aan gebouwen in Groningen te onderzoeken. Ook daar waar bevingen niet de (enige) oorzaak kunnen zijn.

Het betreft een wetenschappelijk onderzoek naar schadeoorzaken. Het resultaat is een algemeen onderzoeksrapport over schadeoorzaken per gebied (cluster). In totaal worden negen clusters onderzocht.

Woningselectie

Ruim 300 huishoudens zijn benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Daarvan heeft veertig procent positief gereageerd. Niet alle panden zijn geschikt voor deelname. Op basis van de schaderapporten, spreiding, woningtypologie en bouwjaarclassificatie heeft TU Delft uiteindelijk ongeveer 70 woningen geselecteerd die mee kunnen doen.

Veldonderzoek

Op dit moment is TU Delft bezig met veldonderzoek in de omgeving van de panden. Zo wordt de hoogteligging van de panden ingemeten door middel van een waterpassing. Daarnaast worden handboringen of sonderingen uitgevoerd om te bodemgesteldheid te onderzoeken.

Planning

Het selecteren van de panden heeft meer tijd gekost dan verwacht. Daardoor heeft het onderzoek enige vertraging opgelopen. Naar verwachting wordt het onderzoek in het voorjaar van 2018 opgeleverd. Deelnemers kunnen dan ook een mondelinge toelichting krijgen van de onderzoekers over de mogelijke oorzaken van schade aan hun pand.