Bouw St. Walfridusschool Bedum op hoogste punt

Hoe test je met 183 kinderen of de school aardbevingsbestendig is? Door met z’n allen te springen natuurlijk. Nadat wethouder Menne van Dijk van gemeente Bedum had afgeteld hebben de kinderen van de St. Walfridusschool gesprongen om te kijken of de school wel sterk genoeg wordt. Aanleiding hiervoor was het bereiken van het hoogste punt van de bouw van de school.

Tegelijk springen in de St. Walfridusschool

Maandag 30 oktober hebben de leerlingen van de St. Walfridusschool in Bedum voor het eerst hun nieuwe school gezien. Met grote verbazing en enige achterdocht kwamen de kinderen binnen, want de school is nog niet af. ‘Maar juf, waar moeten we dan zitten? En waar is de speelhoek gebleven?’, waren dan ook veel gestelde vragen.

Aardbevingsbestendige school

Ze geloven het nog niet helemaal, maar toch zullen ze volgend jaar weer naar hun oude maar vernieuwde, versterkte school gaan. Met stoelen én speelhoek. De kinderen mogen zelf ook hun steentje bijdragen aan de nieuwe school door middel van een kleurwedstrijd. Per klas worden twee tekeningen gekozen die afgedrukt worden op een tegel voor op het schoolplein. Zo hebben ze een blijvend maar positief aandenken aan de versterking van hun school.

Begin 2018 klaar

De leerlingen van de St. Walfridus zitten nu nog in een tijdelijke school elders in Bedum en verhuizen begin van het nieuwe jaar naar de verbouwde school. In de gemeente Bedum worden nog vier scholen aardbevingsbestendig gemaakt: Het pand van CBS De Regenboog (Bedum) wordt versterkt, De Togtemaarschool (Bedum), De Horizon (Bedum) en ‘t Groenland (Zuidwolde) krijgen een nieuw pand. De versterking van de scholen in de gemeente Bedum maakt onderdeel uit van het scholenprogramma van Nationaal Coördinator Groningen.