Arbiter Bodembeweging: Snellere afhandeling van zaken tot 4.000 euro

Met ingang van 1 november 2017 treedt een nieuw reglement in werking waardoor de Arbiter Bodembeweging een deel van de zaken sneller kan afhandelen. Vanaf dat moment kunnen de arbiters geschillen over schadebedragen tot 4.000 euro zonder schouw en zitting afhandelen.

Het nieuwe reglement is van toepassing op alle aanvragen die vanaf 1 november 2017 zijn aangemeld. Aanpassing van het reglement is belangrijk, omdat het aantal aangemelde zaken groter is dan de Arbiter Bodembeweging kan afhandelen.

Veel aanmeldingen

Sinds de oprichting van de Arbiter Bodembeweging in 2016 zijn in totaal 1.833 zaken aangemeld. Hiervan zijn 478 zaken afgehandeld. Van die 478 hebben de arbiters in 166 zaken uitspraak gedaan. In 169 zaken is het niet tot een schouw en zitting gekomen, maar heeft Centrum Veilig Wonen een schikking getroffen met de eigenaar. In 122 zaken is tijdens de schouw en zitting toch nog overeenstemming bereikt. De overige 22 zaken zijn ingetrokken of niet ontvankelijk voor arbitrage.

Vacatures

Omdat er nog altijd veel nieuwe zaken worden aangemeld is besloten om het team van de Arbiters uit te breiden. Daarom zijn op 31 oktober vacatures voor een jurist en een administratief ondersteuner opengesteld. Gemotiveerde, geïnteresseerde kandidaten kunnen tot en met 19 november 2017 reageren.