Bewoners Opwierde-Zuid kiezen voor nieuwbouw

De 233 woningen met een bakstenen gevel in Opwierde-Zuid (Appingedam) worden waarschijnlijk opnieuw gebouwd. Ruim negentig procent van de bewoners heeft het liefst een nieuw aardbevingsbestendig en duurzaam huis. De meeste bewoners kiezen voor het nieuwbouwplan van Bouwgroep Dijkstra Draisma.

In 2017 bleek dat de versterking van de 233 woningen met bakstenen gevel zeer ingrijpend is  en  veel geld kost. Samen met bewoners is onderzocht of sloop en nieuwbouw een beter alternatief is dan de woning te versterken. Dat blijkt nu het geval. Woongroep Marenland leidt de versterkingsoperatie voor de 164 huurwoningen en - op verzoek van Nationaal Coördinator Groningen - ook voor de 69 koopwoningen.

Bewoners betrokken bij bouwproject

Woongroep Marenland werkt samen met de bewoners. Voor inspiratie zijn huurders en huiseigenaren gaan kijken bij andere bouwprojecten. Woongroep Marenland  heeft drie aannemers uitgenodigd om een plan te maken voor de nieuwbouw. In december 2017 presenteerden de drie aannemers hun plannen. Bewoners zijn betrokken bij het opstellen van de uitgangspunten en bij het beoordelen en selecteren van de plannen.

Uitkomst beoordeling

Ruim negentig procent van de bewoners kiest voor het plan van Bouwgroep Dijkstra Draisma. De bewoners vinden de aanpak, de flexibiliteit en de presentatie van de aannemer prettig. Ook zijn de bewoners positief over het ontwerp, de woningplattegronden (gezinswoningen en levensloopbestendige woningen) en het bieden van maatwerk. Woongroep Marenland heeft ook de plannen beoordeeld. Zij vinden dat het plan van Bouwgroep Dijkstra Draisma het beste is uitgewerkt en aansluit op de uitgangspunten en randvoorwaarden.

Samen verder

In de eerste helft van 2018 werken Woongroep Marenland, de bewoners en Bouwgroep Dijkstra Draisma de plannen voor Opwierde-Zuid verder uit. Ook de manier waarop de woningen worden verduurzaamd is daarbij een belangrijk thema.

Zie ook