Vierde Eigen Huis Marktindicator Groningen gepubliceerd

TU Delft heeft de vierde Eigen Huis Marktindicator Groningen van 2017 uitgevoerd in opdracht van NCG. Met het onderzoek wordt het vertrouwen gemeten in de koopwoningmarkt onder bewoners in de aardbevingsgemeenten. De uitkomsten van de aardbevingsgemeenten worden in het onderzoek vergeleken met andere gemeenten in Groningen en Nederland als geheel.

Ten Boer Dorpsgezicht

In het rapport Eigen Huis Marktindicator regionaal (Q4 2017) zijn de uitkomsten van het vierde kwartaal beschreven.

Over de Eigen Huis Marktindicator

TU Delft heeft in opdracht van de Vereniging Eigen Huis in 2004 de Eigen Huis Marktindicator ontwikkeld. Hiermee kan het vertrouwen onder woonconsumenten in de koopwoningenmarkt worden gemeten. Eind 2016 heeft NCG aan TU Delft  opdracht gegeven om voor vijf kwartalen, van het eerste kwartaal 2017 tot en met het eerste kwartaal 2018, de marktindicator specifiek voor Groningen uit te breiden.