Verslag kennistafel Bouwen en Versterken over versterkingsmethoden

Op 11 oktober organiseerde het Kennisplatform Bouwen en Versterken haar vierde  kennistafel. Deze bijeenkomst stond in het teken van versterkingsmethoden. Het verslag van deze kennistafel is nu gepubliceerd. De deelnemers hebben een top vijf samengesteld van relevante onderwerpen.

BuildinG

Bij de kennistafel waren ongeveer veertig professionals en wetenschappers aanwezig. Zij gingen in gesprek over verschillende aspecten van de versterkingsopgave: een maatregelencatalogus, oplossingen voor toekomstige versterkingen, rekenen aan de versterkingsopgave en de opgave voor woningcorporaties.

Onderwerpen voor vervolgonderzoek

In het verslag staat een samenvatting van de presentaties en discussies van de middag. Ook wordt er een top vijf gegeven van onderwerpen voor vervolgstappen. Deze zijn deels gericht op het proces van de versterking, en deels op onderzoek

 1. Begin nu, afwachten is geen optie
  De grootste prioriteit, volgens de deelnemers, is om snel te kunnen beginnen met versterken. Kan er alvast begonnen worden met beproefde maatregelen, wellicht conservatief gekozen. Evalueren kan later, waarna eventueel bij wordt gesteld. Het is belangrijk om bezig te zijn, om voortgang te tonen en om de beschikbare capaciteit bij ingenieursbureaus en bouwbedrijven in te kunnen zetten en kennis en ervaring te blijven ontwikkelen.
   
 2. Hoe effectief zijn de maatregelen in relatie tot veiligheid?
  De maatregelen in de catalogus zijn nu niet voorzien van een oordeel hoe deze maatregelen kunnen bijdragen aan een verlaging van het risico.
   
 3. Hoe versnellen we de versterkingsoperatie?
  Er is grote behoefte om snel te komen tot versterkingen. Het tempo in de afgelopen jaren is niet voldoende om de aantallen te halen die uit de diverse adviezen komen.
   
 4. Kunnen er per typologie standaard maatregelen worden ontwikkeld?
  Een van de mogelijke manieren om de opgave te versnellen is door snel te komen tot een set van standaard maatregelen per gebouwtypologie.
   
 5. Wat is de relatie tussen de NPR 9998 en het afbouwscenario?
  In de huidige NPR 9998 (2017) wordt voor de aardbevingsbelasting nog geen rekening gehouden met het afbouwscenario uit het advies van de Mijnraad. Het is van belang dit wel in de rekensystematiek mee te nemen, immers de adviezen van de Mijnraad hebben dit ook meegenomen.

NCG bekijkt nu de vervolgstappen voor het gewenste onderzoek. Daarbij daagt NCG ook andere partijen uit hun rol te vervullen.

Website Kennisplatform

Bij de opening van de kennistafel heeft BuildinG de website van het Kennisplatform geïntroduceerd. Op deze website is informatie te vinden over activiteiten van het Kennisplatform. Ook is er een kennisbank met de belangrijkste rapporten rond bouwen en versterken in Groningen digitaal toegankelijk gemaakt. De belangrijkste resultaten worden samengevat en geduid. En voor ieder rapport is een link opgenomen waar het gedownload kan worden. De kennisbank is in ontwikkeling. Er komen dus nog meer duidingen van rapporten op.

Kennisplatform Bouwen en Versterken

Het Kennisplatform Bouwen en Versterken is bedoeld om kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken te stimuleren. Vanuit het platform worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals kennistafels voor vakprofessionals en wetenschappers. Ook wordt jaarlijks een kenniscongres voor een breder publiek georganiseerd.

Nationaal Coördinator Groningen is opdrachtgever van het Kennisplatform Bouwen en Versterken. De uitvoering is belegd bij BuildinG, kennis- en innovatiecentrum voor toekomstbestendig bouwen.