Rijk, provincie en gemeenten bereiken overeenstemming over Plan van Aanpak versterking

Vrijdag 2 november hebben Rijk, provincie en gemeenten overeenstemming bereikt over het Plan van Aanpak voor de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied Groningen. Zij hebben, als opdrachtgevers voor dit Plan van Aanpak, besloten dat het plan in uitvoering kan. De afgelopen maanden is samen met deze opdrachtgevers door NCG gewerkt aan dit plan.

Appingedam Opwierde-Zuid

Met de opdrachtgevers van NCG (Rijk, provincie en gemeenten) is afgesproken dat de komende weken gemeenten en NCG het plan op lokaal niveau verder uitwerken. Daarna worden bewoners hierover geïnformeerd en het Plan van Aanpak versterking gepubliceerd.