Europese aanbesteding pilot tiltsensoren gepubliceerd

Op 5 december 2018 is de aanbesteding voor de pilot tiltsensoren gepubliceerd. In het aardbevingsgebied leeft al enkele jaren de wens om een proef met tiltsensoren uit te laten voeren. Bedrijven kunnen zich vanaf nu inschrijven op de aanbesteding.

Appingedam Opwierde-Zuid

Begin 2018 heeft NCG in afstemming met betrokkenen een inhoudelijke aanpak opgesteld waar een pilot met tiltsensoren aan zou moeten voldoen. Het inhoudelijke plan van aanpak is de basis van deze aanbesteding. In het aardbevingsgebied leeft al enkele jaren de wens om een proef met tiltsensoren uit te laten voeren. Begin 2018 heeft NCG in afstemming met betrokkenen een inhoudelijke aanpak opgesteld waar een pilot met tiltsensoren aan zou moeten voldoen. Het inhoudelijke plan van aanpak is de basis van deze aanbesteding.

TenderNed

De pilot tiltsensoren is bedoeld om de toegevoegde waarde van tiltsensoren te onderzoeken en de kennis te vergroten. Gezien de omvang van de opdracht moet deze pilot Europees worden aanbesteed. Het aanbestedingsdocument is ook te vinden op TenderNed. In het aanbestedingsdocument staan twee percelen waar marktpartijen zich op in kunnen schrijven:

  • Perceel 1: Plaatsing en onderhoud meetopstellingen, dataverzameling, data-analyse en interpretatie
  • Perceel 2: Opname van de bouwwerken

Looptijd

De pilot heeft een voorziene looptijd van 2,5 jaar waarvan 22 a 24 maanden daadwerkelijk gemeten wordt. Na het eerste jaar meten zal geëvalueerd worden of er aanpassingen nodig zijn in het aantal meetlocaties.