RUG organiseert bijeenkomst over PGA- en risicokaarten

Op 23 februari 2018 faciliteert de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een bijeenkomst over PGA- en risicokaarten. Deze kaarten geven inzicht in de dreiging van aardbevingen ten gevolge van de gaswinning in Groningen. De bijeenkomst is onderdeel van een critical review die de RUG in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) uitvoert.

Afbeelding van de seismische hazardkaart Groningen 2017 van de KNMI

Seismische hazardkaart Groningen 2017

Tijdens de bijeenkomst wordt met alle deelnemers toegewerkt naar conclusies ten aanzien van de voorspellende, de beleidsmatige en de communicatieve waarde van de kaarten.

Critical review

In een critical review wordt onderzoek naar een bepaald thema tegen het licht gehouden. NCG heeft de RUG gevraagd een review over PGA- en risicokaarten te faciliteren. PGA staat voor Peak Ground Acceleration, oftewel piekgrondversnelling. De PGA-kaarten tonen de te verwachten grondversnelling, de dreiging door aardbevingen. Risicokaarten kijken niet alleen naar de dreiging maar ook naar de mogelijke impact. De kaarten voor Groningen worden door twee instanties gemaakt: NAM en het KNMI.

Consultaties

De critical review startte in januari met een aantal consultaties. Op maandag 22 januari vroeg onafhankelijk voorzitter professor Dr. Wim Derksen een groot aantal bewoners(groepen) en (maatschappelijke) instellingen naar hun vragen, standpunten en behoeften ten aanzien van de kaarten. Donderdag 25 januari leidde hij vervolgens een gesprek met de makers van de kaarten en andere betrokken onderzoekers. De vragen die aan de orde kwamen zijn onder te verdelen in drie categorieën: wat voorspellen de kaarten en wat ook niet? Hoe worden de kaarten gebruikt voor beleid en waarom? Wat communiceren de kaarten en is de informatie over de kaarten duidelijk? Deze categorieën staan centraal in het vervolg van de critical review.

Aanmelden

Het vervolg op de consultaties vindt plaats op vrijdag 23 februari. Aan de hand van de vragen uit de consultaties en een aantal stellingen wordt gedurende de dag in afwisselend groepen en plenaire sessies toegewerkt naar conclusies: waarover bestaat consensus en waarover niet en waarom?
Uiteindelijk volgt een advies over de inhoud en toepassing van de kaarten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de onafhankelijk organisator, Mariëlle Gebben, via review@mrll.nl