Al 36 duurzame dorpsdaken in Groningen

Het Kansrijk Groningen programma ‘Elk dorp een duurzaam dak’ heeft vijf nieuwe dorpen beloond met een bijdrage voor hun ontmoetingsplek. Bierum, Oosteinde, Stedum, Steendam en Tjuchem kregen een toekenning voor hun plannen. Het aantal toekenningen voor duurzame dorpsdaken komt daarmee op 36. In totaal is daar een bedrag van ruim 1.5 miljoen euro mee gemoeid.

Een toekomstbestendige ontmoetingsplek is van belang voor de leefbaarheid. Zeker omdat in Noordoost-Groningen steeds meer voorzieningen uit dorpen verdwijnen. Ontmoeting bevordert niet alleen de sociale samenhang, maar zorgt ook dat er gezamenlijke initiatieven ontstaan. Het programma Elk dorp een duurzaam dak ondersteunt daarom dorpen in de negen Groningse aardbevingsgemeenten om ontmoetingsplekken toekomstbestendig te maken. In dorpen waar nog niet zo’n plek is helpt het programma bij het opzetten van een nieuwe ontmoetingsplek. Sinds de start van het programma hebben 12 dorpen hun project afgerond. Onder meer Schouwerzijl, Krewerd en Vierhuizen vierden kortgeleden hun heropening.

Kijk voor het volledige bericht op Kansrijk Groningen