Gevolgen einde gaswinning voor versterkingsoperatie

Het besluit om de gaswinning in Groningen te beëindigen heeft geen gevolgen voor de versterking van huizen en gebouwen waarbij de uitvoering reeds is gestart. Ook de aanpak van huizen waarvan de bewoners al een versterkingsadvies hebben ontvangen wordt voortgezet.

Dat heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat afgesproken met vertegenwoordigers van de provincie Groningen en de gemeenten in het aardbevingsgebied.

Appingedam Opwierde-Zuid

Andere opties voor wijkvernieuwing

Daarnaast wordt de komende weken in kaart gebracht wat er moet gebeuren met huizen en gebouwen in lopende versterkingsoperatie waarvan de eigenaren nog geen versterkingsadvies hebben ontvangen. Omdat de gemeenten waarin deze huizen staan hun plannen voor stadsvernieuwing deels hebben gebaseerd op de versterkingsoperatie, gaan regio en kabinet bekijken welke andere opties voor wijkvernieuwing mogelijk zijn. Ook de woningcorporaties worden hierbij betrokken omdat zij een groot deel van deze woningen in bezit hebben.

Onderzoeken naar veiligheidsrisico

Minister Wiebes en de regiobestuurders hebben verder afgesproken dat de toekomstige versterkingsoperatie wordt aangepast aan de nieuwe situatie met een dalende gaswinning. Deskundigen van SodM, KNMI, TNO en NEN onderzoeken op dit moment de precieze gevolgen van de beëindiging van de gaswinning voor het veiligheidsrisico en de omvang van de versterkingsopgave. Dat onderzoek moet voor de zomer klaar zijn.

Bestuurlijk akkoord

De regiobestuurders en het kabinet willen binnen enkele weken een akkoord sluiten over de toekomstvisie voor Groningen. Het gaat om een ambitieuze meerjarige aanpak met daarbij passende investeringen. In dat akkoord worden ook afspraken gemaakt over de definitieve inrichting van de publieke afhandeling van schademeldingen.

Brief voor bewoners

De bewoners waarvan de woning onderdeel uitmaakt van het versterkingsprogramma van NCG ontvangen deze week een persoonlijke brief over wat dit betekent voor de versterking van hun woning.

Vragen?

Maakt uw woning onderdeel uit van het versterkingsprogramma van NCG? En heeft u vragen over wat dit betekent voor de versterking van uw woning? Neem dan contact op met uw bewonersbegeleider van NCG of het versterkingspunt van NCG bij u in de buurt.

Zie ook