Critical review over de waarde van erfgoed in Groningen

In mei en juni verzorgt de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een critical review over waardebepaling van erfgoed in Groningen. De gevolgen van de aardbevingen treffen ook het culturele erfgoed. Dit brengt vraagstukken met zich mee van maatschappelijke, wetenschappelijke en technische aard. Bij de critical review gaan belanghebbenden met elkaar in gesprek over deze vraagstukken.

Afbeelding van een gemeentelijk monument

Wie bepaalt wat een monument of beeldbepalende bebouwing is en volgens welke criteria? Wat kost het om het erfgoed te behouden? Op welke manier zijn burgers betrokken bij het behoud van erfgoed? Is het technisch mogelijk om het erfgoed te beschermen tegen aardbevingen ten gevolge van de gaswinning? Dat zijn mogelijke vragen die tijdens de critical review aan de orde komen.

Planning

In april en mei worden zoveel mogelijk belanghebbenden uitgenodigd zich aan te melden als deelnemer. Op 30 en 31 mei vinden consultaties plaats. Daarin worden alle standpunten en vragen van deelnemers opgehaald. Op 29 juni volgt een brede bijeenkomst waarin alle partijen met elkaar in dialoog treden. Uiteindelijk volgt een verslag met een advies over de omgang met het erfgoed in Groningen. Samen met een evaluatie wordt dit verslag aangeboden aan NCG.

Aanmelden

Kijk voor meer informatie over de critical review op de website van KADO. Belanghebbenden en geïnteresseerden worden van harte  uitgenodigd om voor meer informatie en deelname contact op te nemen met de organisatie via review@mrll.nl