Verslag kennistafel Bouwen en Versterken over cultureel erfgoed

BuildinG heeft een verslag van de tweede kennistafel Bouwen en Versterken gepubliceerd. De kennistafel vond plaats op 15 maart in Het Paleis aan het Boterdiep in Groningen. Het thema van de bijeenkomst was cultureel erfgoed.

BuildinG

Bij de kennistafel waren ongeveer vijfenveertig wetenschappers en professionals aanwezig. Zij gingen in gesprek over de impact van versterken en de preventie van schade bij monumenten.

Onderwerpen voor vervolgonderzoek

In het verslag staan de presentaties en discussies van de middag. Evenals een top vijf van onderwerpen voor vervolgonderzoek:

 1. Afwegingskader
  Op welke manier kan een afwegingskader worden ingericht om de belangen van partijen af te wegen en een goed besluit over de versterking van een monument te kunnen nemen?
 2. Beginsituatie in kaart brengen
  Hoe kan monitoring van de beginsituatie bijdragen aan besluiten over de ingrepen aan een monument?
 3. Vastleggen best practices en delen van ervaringen
  Welke oplossingen zijn geschikt voor welke situatie? Hoe kunnen we goede oplossingen voor versterken en schadepreventie effectief met elkaar delen?
 4. Leren van ervaringen uit andere landen
  Welke keuzes worden in andere landen gemaakt rondom het versterken en schadepreventie van monumenten? Wat kunnen we vertalen naar de situatie in Groningen?
 5. Inrichten van proces en betrokkenheid van bewoners en gebruikers
  Hoe ziet het ideale versterkingsproces voor monumenten eruit? Hoe kunnen bewoners en gebruikers tijdig en op een goede manier worden betrokken?

NCG bekijkt welke vervolgstappen op het gebied van onderzoek gewenst zijn. Daarbij wil NCG ook andere partijen uitdagen een rol te vervullen in de beantwoording van de onderzoeksvragen.

Afwegingskader Erfgoed en Aardbevingen

Tijdens de kennistafel werd duidelijk dat er behoefte is aan een afwegingskader voor erfgoed. Hieraan werd al gewerkt. Begin april is het Afwegingskader Erfgoed en Aardbevingen (deel 1) gepubliceerd. Het afwegingskader is bedoeld om op een zorgvuldige manier afwegingen te kunnen maken bij de versterkingsopgave van het cultureel erfgoed in het aardbevingsgebied. Het tweede deel van het afwegingskader is in ontwikkeling.

Kennisplatform Bouwen en Versterken

In opdracht van Nationaal Coördinator Groningen geeft Building invulling aan het Kennisplatform Bouwen en Versterken. Het platform is bedoeld om kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken te stimuleren. Vanuit het platform worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals kennistafels voor professionals en een jaarlijks kenniscongres voor een breed publiek. Ook wordt een kennisloket ontwikkeld.