Beoordelingscommissie ingesteld voor Pilot MKB-compensatieregeling

Op 20 juli 2018 heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een onafhankelijke commissie ingesteld die aanvragen voor de Pilot MKB-compensatieregeling gaat beoordelen. De regeling is bedoeld voor MKB-ondernemers waarvan het bedrijfspand deel uitmaakt van de zogenaamde 1467-groep met een versterkingsadvies waaruit blijkt dat het pand bouwkundig moet worden versterkt. Deze ondernemers kunnen een vergoeding aanvragen voor geleden omzet- of winstderving tijdens en ten gevolge van de versterkingswerkzaamheden.

Foto van Hoofdstraat Oost in Uithuizen

De commissie gaat de komende maanden de openstelling van de pilotregeling voorbereiden. De pilot wordt eerst voor een jaar opengesteld en daarna geëvalueerd. Naar verwachting kunnen ondernemers die te maken krijgen met bouwkundig versterken vanaf september een aanvraag indienen via de website van Nationaal Coördinator Groningen.

Onafhankelijk oordeel

Zolang het versterken van gebouwen niet publiekrechtelijk wordt afgehandeld, is de pilot  een private regeling. Het is belangrijk dat aanvragen van ondernemers op een onafhankelijke manier worden beoordeeld. Daarom is een onafhankelijke beoordelingscommissie ingesteld. De commissie adviseert NAM over de beoordeling van een aanvraag en de hoogte van een eventuele compensatie.

Commissieleden

In de commissie zitten experts op het gebied van bedrijfsvoering, bedrijfsschade, accountancy, aansprakelijkheidsrecht en commercieel vastgoed. Voorzitter van de commissie is Nina Beswerda (Faktoo organisatieontwikkeling). Andere commissieleden zijn Jaap Wolters (Hanzevast Real Estate), Daan Noort (UNO bedrijfsadviseurs), Roelie Lubbers (Deloitte accountants) en Annelies Schwartz (advocaat bestuursrecht en vastgoedrecht). De leden zijn op persoonlijke titel benoemd door de minister van Economische Zaken en Klimaat. De commissie wordt ondersteund door een secretariaat.

Pilot MKB-compensatieregeling

De Pilot MKB-compensatieregeling is bedoeld voor MKB-ondernemers waarvan het bedrijfspand deel uitmaakt van de zogenaamde 1467-groep met een versterkingsadvies waaruit blijkt dat het pand bouwkundig moet worden versterkt. Met deze ondernemer(s) wordt gezocht naar (creatieve) mogelijkheden om winstderving door versterkingswerkzaamheden zo beperkt mogelijk te houden. Lukt dit niet? Dan is compensatie van winstderving mogelijk. Ook private verhuurders van deze bedrijfspanden, die huurinkomsten mislopen doordat ze hun commerciële vastgoed door het versterken tijdelijk niet kunnen verhuren, komen onder voorwaarden in aanmerking voor compensatie. Een jaar na inwerkingtreding wordt de pilot geëvalueerd.