Informatie over het inspectierapport

Tijdens een kamerdebat over mijnbouw op 20 februari 2019 zijn vragen gesteld over de rapporten van woningen die in de tweede helft van 2017 en in 2018 zijn geïnspecteerd. In dit bericht leest u hierover meer informatie. 

Constructie van de woning

Tijdens een inspectie wordt de constructie van de woning in kaart gebracht. De inspecteur maakt van de inspectie een rapport. Een inspectierapport geeft geen informatie over de veiligheid van de woning, maar beschrijft hoe de woning constructief in elkaar zit. Op basis van deze gegevens kunnen specialisten berekenen of de woning voldoet aan de veiligheidsnorm.

Meest risicovolle gebouwen eerst

Nadat het kabinet besloot om de gaswinning versneld af te bouwen, heeft een herijking van de versterkingsopgave plaatsgevonden. Hierbij is besloten om de meest risicovolle huizen als eerste aan te pakken. De consequentie is dat beoordelingen van minder risicovolle huizen op dit moment niet worden voortgezet.

Geen beoordeling

Om te bepalen bij welke gebouwen het risico groter is, is een berekening gemaakt. Deze berekening is gedaan met een computermodel. Woningen waarvan verwacht wordt dat ze aan de veiligheidsnorm voldoen, vallen in de categorie niet verhoogd risico. Deze woningen worden niet beoordeeld. De bewoners krijgen wel de mogelijkheid om een aanvraag te doen om hun woning te laten onderzoeken op veiligheid. Er wordt gewerkt aan een procedure voor deze aanvraag.

Inspectierapport opvragen

Is uw woning in de tweede helft van 2017 of in 2018 geïnspecteerd in het kader van de versterkingsopgave? En wilt u het inspectierapport ontvangen? De eigenaar van de woning kan het inspectierapport opvragen bij zijn of haar bewonersbegeleider of bij het lokale versterkingspunt van NCG. Vermeld in het verzoek uw naam- en adresgegevens. In het inspectierapport staan alleen gegevens over de constructie van de woning ten tijde van de inspectie. In het rapport staat niet of de woning aan de veiligheidsnorm voldoet of in welke risicocategorie uw woning valt. Soms is er geen individueel inspectierapport beschikbaar, maar alleen een algemeen rapport van het woningtype.