Verslag kennistafel Bouwen en Versterken over energietransitie

Op 17 januari organiseerde het Kennisplatform Bouwen en Versterken haar vijfde kennistafel. Deze bijeenkomst stond in het teken van de energietransitie. Het verslag van deze kennistafel is nu gepubliceerd. De deelnemers hebben een top vier samengesteld van relevante onderwerpen voor vervolgonderzoek.

Bij de kennistafel waren vijfentwintig professionals aanwezig. Zij gingen in gesprek over verschillende aspecten van de energietransitie. De inleidende sprekers waren dit keer Folkert Linnemans, innovator bij Bouwgroep Dijkstra Draisma, en Johan Duut, energieregisseur bij Procap.

Onderwerpen voor vervolgonderzoek

In het verslag staat een samenvatting van de presentaties en discussies van de middag. Ook wordt er een top vier van onderwerpen gegeven voor vervolgonderzoek. Deze zijn vooral gericht op het proces van de energietransitie.
 

 1. Communicatie en betrekken bewoners
  Hoe kunnen bewoners het best worden ondersteund bij het combineren van versterken en gasloos maken van de woning?

 2. Specifieke informatie en ervaringen delen
  Hoe kan de energietransitie het beste worden gemonitord en hoe kan objectieve kennis worden verzameld en ontsloten?

 3. Stappenplan, gezamenlijke ambities en tijdsaspect
  Waaraan zou een stappenplan moeten voldoen om een woonwijk of dorp te verduurzamen en te transformeren naar gasloos binnen een acceptabele tijdsperiode?

 4. Financiën
  Welke financiële constructies zijn mogelijk om het overgaan op andere energiesystemen voor bewoners betaalbaar te maken?

Kennisplatform Bouwen en Versterken

Het Kennisplatform Bouwen en Versterken is bedoeld om kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken te stimuleren. Vanuit het platform worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals kennistafels voor vakprofessionals en wetenschappers. Ook wordt jaarlijks een kenniscongres voor een breder publiek georganiseerd. Nationaal Coördinator Groningen is opdrachtgever van het Kennisplatform Bouwen en Versterken. De uitvoering is belegd bij BuildinG, kennis- en innovatiecentrum voor toekomstbestendig bouwen.