Eindrapport Aanpak gezondheidsgevolgen aardbevingen gepubliceerd

GGD Groningen heeft op 25 maart 2019 het eindrapport ‘Aanpak gezondheidsgevolgen aardbevingen’ gepubliceerd. Hierin is beschreven hoe de gemeenten in het aardbevingsgebied hun inwoners kunnen ondersteunen in het verminderen van gezondheidsklachten door aardbevingen.

Het rapport is opgesteld op verzoek van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). In de versterkingsopgave komt NCG de nodige psychosociale problematiek tegen bij inwoners. Daarom heeft NCG eind 2017 aan de GGD gevraagd hoe hierop het best kan worden ingespeeld. Het rapport beperkt zich niet tot de versterkingsgebieden, maar beschrijft de problematiek in brede zin. Het eindrapport is te downloaden op de website van de GGD.