Verslag kennistafel Onderzoek met impact

Op 12 december 2018 organiseerde het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen haar tweede kennistafel. De bijeenkomst ging over het genereren van kennis en onderzoek met een langdurige, positieve impact. Het verslag van deze kennistafel is nu gepubliceerd.

Bij de kennistafel waren twintig professionals aanwezig. Zij gingen in gesprek over hoe je onderzoek zo opzet, uitvoert en terugkoppelt dat vertrouwen en draagvlak geborgd is.

Tips voor onderzoek met vertrouwen en draagvlak

De kennistafel heeft inzicht gegeven in hoe onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning en bodembeweging in de provincie Groningen beter uitgevoerd, afgestemd en gebruikt kan worden. Ook zijn er aandachtspunten gegeven voor het ontwerp van onderzoek, de uitvoering en de terugkoppeling van resultaten. Hieronder een aantal tips op een rij. Een overzicht van alle tips is te lezen in het verslag.

Tips voor ontwerpen en opzetten van onderzoek

  • Laat de inhoud bepalen door de mensen die het aangaat en hun vertegenwoordigers. 
  • Zet bij grote onderzoeken een multidisciplinaire begeleidingscommissie en een klankbordgroep van bewoners op.
  • Besteed aandacht aan de communicatie om de vertaling van wetenschap naar alle belanghebbenden te faciliteren in toegankelijk taalgebruik.

Tips voor uitvoering van onderzoek

  • Kijk naar verschillende vormen van dialoog (bijvoorbeeld rollenspel) om data te verzamelen.
  • Betrek bewoners, ga regelmatig in gesprek en koppel data terug.
  • Ga ook bij mensen langs voor keukentafelgesprekken. Deze gesprekken kunnen veel waardevolle informatie opleveren.

Tips voor terugkoppelen van uitkomsten

  • Koppel resultaten van onderzoek zo snel mogelijk terug.
  • Maak een vertaalslag van wetenschappelijke data naar toegankelijke informatie.
  • Ontwikkel een systematiek waarmee je periodiek langs belanghebbenden gaat om resultaten terug te koppelen.

Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen is sinds april 2018 actief en is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, CMO-STAMM/Sociaal Planbureau Groningen en GGD Groningen. De initiatiefnemer is Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen is bedoeld om kennisopbouw en kennisdeling te stimuleren. Vanuit het platform worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals kennistafels voor vakprofessionals en wetenschappers. Ook wordt jaarlijks een kenniscongres voor een breder publiek georganiseerd.