Nieuwe peiling Gronings Perspectief onderzoek

Waarom voelen zoveel inwoners van het aardbevingsgebied zich chronisch onveilig? En welke impact heeft de versterkingsoperatie op bewoners? Het onderzoeksproject Gronings Perspectief hield in opdracht van NCG een peiling onder 3.917 Groningers en sprak met bewoners en professionals. De belangrijkste uitkomsten en het volledige onderzoekrapport zijn te vinden op de website van Gronings Perspectief.

Uit de peiling blijkt dat de versterking het leven van bewoners ontwricht. Het duurt jaren voordat versterking begint. Hierdoor staat het leven van bewoners stil. Als het zover is zijn bewoners opgelucht dat er iets gebeurt, verloopt de samenwerking met instanties doorgaans goed, maar is de extra belasting voor bewoners een risico. Bewoners en professionals zien dezelfde problemen: de aanpak is te complex, met teveel organisaties en organisatielagen die besluitvorming vertragen.

Meters maken

Peter Spijkerman, directeur van Nationaal Coördinator Groningen, over het rapport: ‘De resultaten van het onderzoek komen overeen met onze ervaringen in de dagelijkse praktijk en de contacten die wij hebben met bewoners. Dat zijn zorgelijke signalen voor ons. Daarom doen we er alles aan om meters te maken met de versterkingsoperatie. Net als de onderzoekers vinden we dat de versterking eenvoudiger en sneller moet. Daarom zijn we methoden aan het ontwikkelen om de versterkingsoperatie te kunnen versnellen.’

Over Gronings Perspectief

Gronings Perspectief is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD Groningen en het Sociaal Planbureau Groningen. Het team van dr. Stroebe en prof. dr. Postmes onderzoekt sinds 2016 gezondheid, veiligheidsgevoel en toekomstperspectief van inwoners van alle Groninger gemeenten, in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. Een panel Groningers vulde sindsdien zeven keer een vragenlijst in over veiligheid, gezondheid en toekomstperspectief.