SodM publiceert voortgangsverslag versterking in Groningen

De ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werken momenteel samen met de regio intensief aan een crisisaanpak voor de versterking. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat de afspraken over aansturing, organisatie en financiering van de versterkingsopgave (de zogeheten governance) eenvoudiger moeten om tot voldoende snelheid te komen.

©SodM
Theodor Kockelkoren

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) signaleert dit aandachtspunt naar aanleiding van haar eerste voortgangsverslag over de versterkingsopgave en de afbouw van de gaswinning.

Voortgang versterking

SodM heeft de voortgang van de versterkingsopgave en de afbouw van de gaswinning in kaart gebracht. De versterking is het afgelopen jaar onvoldoende op gang gekomen. Een belangrijke oorzaak is dat het tot mei geduurd heeft voordat er afspraken over de governance zijn gemaakt. Echter, deze afspraken maken de aansturing en organisatie niet eenvoudiger met als risico dat de benodigde snelheid niet gerealiseerd gaat worden. De afbouw van de gaswinning ligt wel voor op schema.

Versnellingsmaatregelen

Peter Spijkerman, directeur van Nationaal Coördinator Groningen, over het voortgangsverslag: ‘NCG herkent zich in het rapport van Staatstoezicht op de Mijnen. De belangrijkste missie van NCG is om de versterking in volle vaart op gang te krijgen. Meters maken is nodig om ervoor te zorgen dat de inwoners van Groningen veilig kunnen wonen. Samen met het Rijk en de regio is NCG volop bezig om de versterkingsoperatie te versnellen. De adviezen van SodM zijn daarin meegenomen.’