Contract Centrum Veilig Wonen loopt 31 december af

Op 31 december 2019 loopt het contract van Centrum Veilig Wonen (CVW) met NAM af. Het Rijk en de regionale overheden hebben afgelopen mei besloten om vanaf 1 januari 2020 de versterking te laten uitvoeren door één publieke uitvoeringsorganisatie. CVW houdt vanaf dat moment als entiteit op te bestaan. De versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied gaat gewoon door. Onder leiding van NCG blijft CVW haar taken uitvoeren tot 1 januari 2020. CVW zal al haar (contractuele) verplichtingen naar bewoners, opdrachtnemers en leveranciers nakomen of in goed overleg tussen partijen tijdig overdragen.

Hoofdkantoor CVW in Appingedam

Peter Spijkerman, directeur van Nationaal Coördinator Groningen: ‘Ik wil alle medewerkers van CVW bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren. Ook de komende tijd gaan we hun kennis en ervaring nog hard nodig hebben voor het uitvoeren van de versterkingsopgave. Ondertussen werkt NCG samen met het Rijk en de regionale overheden aan het oprichten van een nieuwe publieke uitvoeringsorganisatie ten behoeve van de versterkingsopgave in Groningen. CVW heeft aangegeven mee te werken aan deze plannen. NCG bekijkt of medewerkers van CVW een plek kunnen krijgen binnen deze nieuwe uitvoeringsorganisatie, zodat we belangrijke kennis en kunde ook in de toekomst behouden voor de versterking van gebouwen in Groningen. Op welke manier dat kan daar kijken we nog naar.’