Verslag kennistafel over herstel van maatschappelijke rust en vertrouwen

Op 12 juni 2019 organiseerde het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk een kennistafel over het herstel van maatschappelijke rust en vertrouwen in het aardbevingsgebied. Het doel van deze kennistafel was om mensen met invloed en kennis van zaken bijeen te brengen om, waar nodig en mogelijk, een andere aanpak te bevorderen. Het verslag van de kennistafel is nu gepubliceerd.

Bij de kennistafel waren vertegenwoordigers van publieke, private en maatschappelijke instanties en organisaties aanwezig, evenals inhoudelijk experts en bewoners.

Lezingen en discussies

Tijdens de kennistafel werden lezingen gegeven door Annemarie Heite (gedupeerde en boegbeeld van Groningen) en Nina Huygen (voormalig directeur Schadefonds Geweldsmisdrijven) en discussies gevoerd. In het verslag staat een samenvatting van de lezingen en discussies van de middag. Uit de discussies kwam onder meer naar voren dat er behoefte is aan één centraal aanspreekpunt. Maar ook dat het eigen initiatief van bewoners moet worden gestimuleerd en dat de bewoners meer moeten worden betrokken bij de planvorming. Daarnaast zijn er concrete stappen en ideeën bedacht die ingezet kunnen worden door instanties ter bevordering van vertrouwen en maatschappelijke rust.

 

Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen (penvoerder), Hanzehogeschool Groningen, CMO STAMM/Sociaal Planbureau Groningen en GGD Groningen en werkt in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen. Het Kennisplatform houdt zich bezig met de maatschappelijke impact van de aardbevingen ten gevolge van de gaswinning. Het Kennisplatform richt zich voornamelijk op de leefbaarheid en kansen voor de bewoners, ondernemers en instanties in de provincie Groningen.