NCG en TCMG tekenen samenwerkingsconvenant

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) hebben vandaag een samenwerkingsconvenant getekend. Er is afgesproken de schadeafhandeling en versterking stapsgewijs steeds meer gezamenlijk te doen.

Foto van scheur in muur

Het convenant is vandaag ondertekend door directeur Peter Spijkerman van de NCG en voorzitter Bas Kortmann van de TCMG. Het convenant beschrijft op welke manieren samen kan worden gewerkt. Om te beginnen wordt nu gezocht naar begeleiders die eigenaren kunnen helpen bij zowel schadeafhandeling en versterking. Ook worden dossiers geselecteerd op basis van de prioritering van de NCG waar een opname voor zowel versterking en schadeafhandeling tegelijk kan worden gedaan.

Gezamenlijk traject

Op basis van de eerste ervaringen wordt dan toegewerkt naar een meer verder gaande vorm van samenwerking. Het gaat daarbij uiteindelijk om het structureel aanbieden van trajecten voor gezamenlijke afhandeling van schade en versterken. Dat kan ook een gelijktijdige uitvoering van herstel en versterking inhouden als de eigenaar dat wil.

Gegevensuitwisseling

Belangrijke onderwerpen in het convenant vormen de communicatie en de gegevensuitwisseling. Beide organisaties spannen zich in om voor de gebouweigenaar duidelijk te maken wat van NCG, TCMG en de samenwerking verwacht mag worden. Als gegevensuitwisseling tussen de NCG en de TCMG nodig is, wordt de gebouweigenaar hierover geïnformeerd.

Lees de gehele tekst van het convenant op onze website.